Regneeksempel

Se hvor mye du kan spare med en lavere strømregning og gunstigere boliglån

Tobias bor i et 282 m2 generasjonsbolig sammen med familien sin. Huset er bygget i 1982 og opprinnelig ble huset brukt som hytte. I senere tid har det blitt bygget på i flere omganger.

Vilda anbefaler Tobias å investere i bergvarmepumpe, som sørger for effektiv oppvarming av huset og vann året rundt. Dette vil løfte huset fra energimerke D til B og redusere energiforbruket med 13 723 kwh i året. Med en gjennomsnittlig pris på 1,50kr per kilowattime, vil dette kunne redusere strømregningen med 20 584 kroner per år. I prosessen vil familien spare 2,3 tonn CO2 i året.

Bergvarme passer til større hus som har et energibehov på minst 20 000 kwh i året. Jo større varmebehov, desto større pumpe kreves og høyere pris. Anslagsvis koster det rundt 230 000 kroner og oppover for bergvarme. For Tobias sitt hjem vil det koste ca 350 000 kroner, inkludert boring av energibrønn, materialkostnader, væske til vann-varmepumpe og installasjon.

Bergvarme er en investering som har lang levetid og som de færreste kan ta over lønnsslippen. For Tobias og familien, vil lavere strømregning og grønt boliglån gjøre investeringen lønnsom. Regnestykket ser du under:

Investering:

Kjøp og installering av bergvarme: 330.000

Boliglån før investering:

Lånebeløp: 4.000.000,-

Boligrente: 2,20%

Løpetid: 25 år

Terminbeløp per måned: 17.414 kroner

Boliglån etter investering:

Lånebeløp: 4.300.000,-

Boligrente: 1,79% (DNBs listepris for grønt lån gjennom Vilda)

Løpetid: 25 år

Terminbeløp per måned: 17.981 kroner


Årlig besparelse:

Energi: - 15 562 kwh

CO2: - 2 074 kg

Strømregning: - 23 343 kr*

*Regnestykket forutsetter en gjennomsnittlig strømpris på 1,50 kroner per kWh.

Månedlige utgifter i boliglån og strøm før Vilda:

17.414 kr + 5.050 kr = 22.464 kroner

Månedlige utgifter i boliglån og strøm med Vilda:

17.981 kr + 3.105 kr = 21.086 kroner

Månedlig besparelse:

22.464 kr - 21.086 kr = 1.378 kroner

Det betyr at hvert år kan familien spare 16.360 kroner gjennom nytt, grønt boliglån og lavere strømutgifter.

Vilda tror flere boligeiere vil gjøre grønne tiltak
dersom de enkelt får tilgang til en kvalifisert energianalyse av egen bolig, tips om oppgraderinger som lønner seg og tilbud om grønn finansiering.