Om Vilda

Vilda vil at du investerer i fremtiden

Vilda ønsker å gjøre det enklere og mer lønnsomt for deg å få en energivennlig bolig. Målet vårt er at du skal spare penger, strøm og klima.

For å raskt gi deg en oversikt over hvilke tiltak som lønner seg for din bolig bruker vi offentlig tilgjengelig informasjon som byggeår, størrelse og forventede oppgraderinger. Eksempler på tiltak kan være etterisolering av vegger, installering av varmestyring eller varmepumpe, og utskiftning av vinduer. Energisimuleringene våre gjøres i samarbeid med Energiportalen, og både beregning av energibruk og effekt av ulike tiltak er basert på Norsk standard for energiberegninger (NS:3031).

Vilda hjelper deg med å gjennomføre tiltakene, og vi samarbeider med seriøse håndverkere. Vi hjelper deg med alt før, under og etter at jobben er gjort på en trygg og oversiktlig måte. Som kunde hos Vilda kan vi i tillegg tilby gunstig, grønn finansiering gjennom vår samarbeidspartner DNB. Vi bistår deg også med å søke støtte hos Enova, og vi har støtte fra Enova sitt program «grønne forretningsmodeller» for å teste vi om vi kan bidra til å gjøre det enklere og mer lønnsomt for deg å investere i energitiltak. Kort fortalt hjelper Vilda deg i hele prosessen med å få en mer energivennlig bolig.